Mentaltræning

Jeg hjælper blandt andet ledere med at blive bedre til at fokusere, fjerne mentale forhindringer, ændre tankemønstre, så de har mulighed for at yde deres bedste til gavn for alle.

Illustration: Tumisu

I mentaltræning trækker vi på teknikker fra coaching, hypnose, NLP, visualisering. Vi arbejder med at identificere forhindringer, eliminere forhindringer og finde veje udenom forhindringer. Et af de områder, jeg har særlig fokus på, er lederens resiliens.

Nogle forbinder resiliens med robusthed, og i min forståelse dækker resiliens bredere end det. Det handler om at være i stand til at anvende erfaringer til at opbygge et beredskab til kommende udfordringer.

Eva Hertz, Center for Mental Robusthed: Fem-faktor-modellen

Jeg tager oftest udgangspunkt i den ovenstående fem-faktor-model, hvor fokus er på at styrke den mentale robusthed – resiliensen – ved at inddrage fem vigtige faktorer. Modellen er blandt andet resultatet af Eva Hertz’ forskning og arbejde med udsendte soldater fra det danske forsvar.

Er du interesseret i at læse mere om resiliens, så har jeg skrevet artikel om emnet, som du kan læse på LinkedIn.